MNC2463-BRO

Nom Nom Nom

Crew Height

Sock Size 10-13

Fits Men’s Shoe Size 7-12

 

Fits Women's Shoe Size: 10-13
Fiber Content: 72% Cotton, 25% Nylon, 1 Spandex